Politica de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC SCRIBANT DISTRIBUTION SRL, cu sediul social în Brașov, Şos. Cristianului nr. 15, str.Bazaltului nr.11, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J08/1141/07.04.1993, având cod unic de înregistrare 3892273, atribut fiscal RO, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet, www.aperta.ro.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 1. Dacă sunteți client al www.aperta.ro, SCRIBANT DISTRIBUTION SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați www.aperta.ro, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul www.aperta.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin www.aperta.ro sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea www.aperta.ro.
 2. Dacă sunteți vizitator al www.aperta.ro, SCRIBANT DISTRIBUTION SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării www.aperta.ro, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul formularului pentru întrebări sau reclamații, în măsura în care îl completați.
 3. Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, SCRIBANT DISTRIBUTION SRL prelucrează datele dumneavoastră de contact, cum ar fi nume și prenume, adresă de e-mail și telefon pe care le furnizați în contextul inițierii sau desfășurării relației contractuale cu Partenerii sau potențialii Parteneri.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

 1. Dacă sunteți client al www.aperta.ro, SCRIBANT DISTRIBUTION SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și www.aperta.ro, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe www.aperta.ro, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, disponibilitatii produselor comandate etc.
   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și SCRIBANT DISTRIBUTION SRL, definit în cuprinsul Termenelor și condițiilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și SCRIBANT DISTRIBUTION SRL.
  • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SCRIBANT DISTRIBUTION SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul www.aperta.ro, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea SCRIBANT DISTRIBUTION SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin www.aperta.ro.
  • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SCRIBANT DISTRIBUTION SRL, prin www.aperta.ro sau reprezentantii sai comerciali.
   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin transmiterea unui email la adresa . Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră și nu va îngrădi relațiile contractuale consensuale.
  • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a www.aperta.ro, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe www.aperta.ro.
   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SCRIBANT DISTRIBUTION SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe platforma comerciala www.aperta.ro. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră și nu va îngrădi relațiile contractuale consensuale.
 2. Dacă sunteți vizitator al www.aperta.ro, SCRIBANT DISTRIBUTION SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SCRIBANT DISTRIBUTION SRL, prin www.aperta.ro sau reprezentanții săi comerciali.
   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe www.aperta.ro. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conținând comunicări comerciale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră și nu va îngrădi relațiile comerciale consensuale.
  • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită pe www.aperta.ro.
   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SCRIBANT DISTRIBUTION SRL de a asigura funcționarea corectă a www.aperta.ro, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor www.aperta.ro, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră și nu va ingradi relatiile comerciale consensuale.
 3. Dacă sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri, SCRIBANT DISTRIBUTION SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  • pentru inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre SCRIBANT DISTRIBUTION SRL și Parteneri sau potențiali Parteneri
   Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SCRIBANT DISTRIBUTION SRL de a iniția și desfășura relațiile contractuale în contextul oferirii serviciilor pe www.aperta.ro. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop poate avea drept consecințe imposibilitatea SCRIBANT DISTRIBUTION SRL de a-și desfășura activitatea.
  • pentru celelalte scopuri și temeiuri enumerate la secțiunea III.2. de mai sus.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SCRIBANT DISTRIBUTION SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale SCRIBANT DISTRIBUTION SRL, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale care revin în sarcina SCRIBANT DISTRIBUTION SRL (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SCRIBANT DISTRIBUTION SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SCRIBANT DISTRIBUTION SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care sunteți persoană de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai SCRIBANT DISTRIBUTION SRL, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale, inclusiv cele privind arhivarea.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SCRIBANT DISTRIBUTION SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către Parteneri, către societățile afiliate SCRIBANT DISTRIBUTION SRL, către terțe persoane sau entități care sprijină SCRIBANT DISTRIBUTION SRL în oferirea de servicii prin www.aperta.ro (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri precum:

 • administrarea www.aperta.ro, inclusiv pentru intermedierea relației dintre dumneavoastră și Partenerii noștri care comercializează produse prin această pagină de internet, în măsura în comandați produse vândute de aceștia;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități comerciale clienților, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către SCRIBANT DISTRIBUTION SRL prin www.aperta.ro;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea www.aperta.ro și a serviciilor derulate prin intermediul ei;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Pentru prelucrarea de date derulată de Partenerii cu care intrați în relație, potrivit Termenelor și condițiilor prin intermediul www.aperta.ro și care prelucrează datele dumneavoastră în nume propriu, în calitate de operatori de date, vă rugăm să aveți în vedere politicile de confidențialitate oferite de acei Parteneri. SCRIBANT DISTRIBUTION SRL nu are niciun control asupra modului în care vă sunt prelucrate datele de către aceștia.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SCRIBANT DISTRIBUTION SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SCRIBANT DISTRIBUTION SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la:

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica privind fisierele cookies.