Termene și condiții

1. PREVEDERI GENERALE

1.1 Website-ul

Site-ul www.aperta.ro („Website-ul”) este proprietatea Scribant Distribution SRL. cu sediul social în Brașov, Șos. Cristianului nr. 15, str.Bazaltului nr.11, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J08/1141/07.04.1993, având cod unic de înregistrare 3892273, atribut fiscal RO, denumită pe parcursul acestor Termene și Condiții, „Aperta”.

1.2 Comercializarea Produselor prin intermediul Website-ului

Aperta vinde produse, cu precădere, de birotica, papetărie și coloriaj prin intermediul Website-ului, precum și prin reprezentanții săi comerciali din țară.

Produsele și serviciile promovate și oferite spre vânzare pe Website vor fi denumite pe parcursul acestor Termene și Condiții „Produsele”.

1.3 Utilizatorul Website-ului

Utilizatorul Website-ului este:

 • persoana fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină,
 • orice reprezentant al unei persoane juridice înmatriculate și funcționând în conformitate cu legile din România, acționând în numele și pe seama persoanei juridice,
 • orice persoană fizică autorizată (PFA), care accesează, comandă sau achiziționează Produse prin intermediul Website-ului, denumit pe parcursul acestor Termene și Condiții, „Client”.

1.4 Aria de aplicare a Termenelor și Condițiilor

Termenele și Condițiile definesc condițiile de utilizare a Website-ului, în calitatea acestuia de platformă de cumpărături, precum și condițiile contractuale ce guvernează:

 • relația dintre Aperta și Clienți, în situația în care Clientul achiziționează de la Aperta Produse

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condițiilor, Clientul este de acord că: (i) va furniza informații corecte și complete în vederea utilizării Website-ului; (ii) nu va utiliza Website-ul pentru a reproduce, duplica, copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, în niciun scop comercial, software-ul, conținutul, ofertele, produsele sau serviciile furnizate de către Aperta sau obținute prin intermediul Website-ului fără să obțină consimțământul expres, prealabil și scris al Aperta. Această restricție include orice încercare de a încorpora orice informație de pe Website în orice alt catalog, produs sau serviciu; (iii) Clientul nu va utiliza Website-ul în niciun mod care ar putea să afecteze în mod negativ disponibilitatea resurselor sale sau utilizarea sa de către alți Clienți sau în orice mod care ar putea defecta, dezactiva, supraîncărca sau deteriora serverele sau rețelele Aperta; și că (iv) Clientul nu va utiliza Website-ul în orice scop care este ilegal sau interzis prin aceste Termene și Condiții sau prin alte politici relevante.

1.5 Acceptarea Termenelor și Condițiilor

Prin accesarea și utilizarea Website-ului, Clientul ia cunoștință de și acceptă prezentele Termenele și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Website.

Pentru folosirea în bune condiții a Website-ului, Clientul are obligația de a citi cu atenție și de a respecta Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante ale Website-ului, așa cum acestea sunt afișate pe Website sau așa cum vor fi notificate Clientului la un anumit moment.

1.6 Modificarea Termenelor și Condițiilor

Aperta își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment Termenele și Condițiile, precum și orice alte politici relevante. Continuarea folosirii Website-ului în orice fel, inclusiv prin comandarea și achiziționarea de Produse, ulterior modificării Termenelor și Condițiilor reprezintă acceptul Clientului cu privire la modificările efectuate. Termenele și Condițiile modificate vor fi aplicate oricărei comenzi/tranzacții începând cu ziua modificării acestora.

Ultima actualizare a Termenelor și Condițiilor a fost efectuată în data de: 25 mai 2018.

1.7 Accesibilitatea Website-ului

Website-ul este accesibil clienților 24 de ore din 24, 7 zile din 7 în afara cazurilor în care se efectuează operațiuni de mentenanță.

Aperta își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la Website (integral sau parțial), în orice moment, cu notificarea imediată a utilizatorilor, prin mesaj afișat pe Website la momentul accesării.

Aperta nu poate fi ținută răspunzătoare față de Client și/sau față de terțe persoane pentru lipsa de funcționalitate sau pentru funcționarea neconformă a Website-ului.

2. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

2.1 Crearea unui Cont de către Client

 1. Pentru efectuarea de cumpărături prin intermediul Website-ului, Clientul trebuie în prealabil să solicite, pe Website, un cont („Contul”), după cum urmează:
  • Pentru crearea Contului, Clientul are următoarele variante:
  • Crearea Contului prin accesarea butonului aferent situat în partea dreapta-sus a Website-ului. În această situație, Clientul va completa formularul de creare a Contului furnizând următoarele informații: Nume, Prenume, adresa de e-mail prin care dorește să poarte corespondența cu Aperta, număr de telefon și date complete ale firmei;
 2. Clientul este responsabil pentru menținerea confidențialității datelor Contului său.
 3. Aceste informații sunt necesare pentru gestionarea comenzilor și a relațiilor comerciale dintre Aperta și Client.
 4. În cazul pierderii sau uitării parolei, aceasta poate fi regenerata printr-o solicitare adresata Aperta. Parola este strict confidențială.
 5. Clientul este în întregime responsabil pentru menținerea securității și confidențialității Contului și parolei și este responsabil pentru toate activitățile și conduita sa sau a oricărei alte persoane care acționează Produse prin intermediul Contului. Clientul este de acord să notifice Aperta imediat cu privire la orice suspiciune de utilizare neautorizată a Contului sau cu privire la orice suspiciune cu privire la o posibilă breșă de securitate. Aperta sau reprezentanții nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau prejudiciu, de orice fel, care ar putea surveni ca urmare a utilizării, de către o altă persoană, a Contului, cu sau fără permisiunea Clientului. Clientul este răspunzător pentru orice pierderi cauzate Aperta sau oricărei terțe părți ca urmare a utilizării Contului de către o altă persoană.
 6. Parola nu va fi folosita pentru efectuarea de plăti online. Parola va fi folosită doar în scopul înregistrării Clientului și creării unui Cont în vederea efectuării comenzilor online prin intermediul Website-ului.
 7. Clienții sunt obligați sa furnizeze date adevărate, exacte si complete așa cum este indicat și în formularul de înregistrare și să reînnoiască, ori de câte ori este necesar, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete în orice moment.
 8. În cazul furnizării de către Client a unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Aperta își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa Contul și de a refuza toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor Website-ului, fără nicio despăgubire față de Client.
 9. Aceste condiții sunt necesar a fi îndeplinite și în cazul înregistrării participării Clienților la concursurile/promoțiile organizate și prezentate în cadrul Website-ului de către Aperta sau Partenerii acestuia, concursuri/promoții ce vor fi guvernate de regulamente distincte.
 10. În cazul nerespectării de către Client a Termenelor și Condițiilor sau a oricăror altor politici relevante, Aperta își rezerva dreptul de a dezactiva contul Clientului, fără nicio despăgubire și fără acordarea unui preaviz sau a vreunei alte formalități, după înștiințarea Clientului printr-un e-mail.
 11. În caz de fraudă sau încălcarea oricăror legi aplicabile din partea Clientului, dezactivarea contului se va face fără preaviz, fără înștiințare, fără alte formalități și fără despăgubiri, Aperta procedând exclusiv la informarea Clientului printr-un e-mail.
 12. Clientul care dorește ștergerea Contului său are oricând posibilitatea să efectueze această acțiune transmițând o solicitare la adresa de email: . Contul nu poate fi dezactivat între momentul plasării unei comenzi și livrarea acelei comenzi.

2.2 Caracteristicile produselor oferite spre comercializare

 1. Produsele oferite spre vânzare sunt însoțite de o descriere a acestora, permițând Clientului sa ia cunoștință de informațiile esențiale cu privire la caracteristicile Produselor înainte de a finaliza o comandă.
 2. Imaginile folosite pentru descrierea Produselor pe Website nu reprezintă o obligație contractuală din partea Aperta, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
 3. Informațiile despre Produs afișate pe Website au doar scop informativ.

2.3 Disponibilitatea Produselor și valabilitatea ofertelor

 1. Ofertele de Produse și prețurile afișate pe Website sunt valabile atâta timp cât sunt vizibile pe Website și în limita stocului disponibil.
 2. Produsele și ofertele valabile vor fi semnalizate pe Website. Simplul fapt de a adăuga în coș Produse nu reprezintă validarea automată a comenzii, existând posibilitatea ca între momentul adăugării Produsului în cos, și momentul validării Comenzii de către Client, Produsul/Produsele să devină indisponibile, Aperta nefiind răspunzătoare pentru aceasta.
 3. În cazul în care ulterior adăugării în coș a unui Produs, acesta devine indisponibil, Clientul va fi informat în mod corespunzător.
 4. Aperta poate să ofere Clientului opțiuni de Produse similare Produsului devenit indisponibil. Clientul poate să aleagă să adauge în coșul de cumpărături unul dintre Produsele similare prezentate de către Aperta sau poate să refuze Produsele prezentate de către Aperta.

2.4 Prețurile Produselor

 1. Preturile Produselor prezentate pe Website sunt exprimate în RON. Costurile de transport vor fi aduse la cunoștința Clientului înainte de momentul finalizării comenzii.
 2. Preturile aplicabile sunt cele afișate pe Website în momentul validării comenzii de către Client. Preturile nu includ T.V.A., iar toate modificările legale survenite cu privire la cuantumul acestei taxe se vor reflecta în prețul Produselor prezente pe Website în momentul intrării în vigoare a actului normativ respectiv. Orice alte taxe suplimentare cu privire la anumite categorii de Produse vândute pe Website la un moment dat vor fi incluse în prețul acestora.

2.5 Plasarea Comenzii și încheierea vânzării

 1. În vederea efectuării și înregistrării unei comenzi, Clientul trebuie să urmeze instrucțiunile afișate pe Website în acest sens. În momentul dinaintea validării comenzii, Clientului i se va pune la dispoziție un recapitulativ al informațiilor legate de comandă (număr articole comandate, suma comenzii, tipul de livrare, data livrării și intervalul orar ales, precum și adresa selectată pentru livrarea la domiciliu), iar acesta se validează printr-un “click” pe butonul “FINALIZEAZĂ COMANDA”.
 2. Comenzile nevalidate prin apăsarea butonului ” FINALIZEAZĂ COMANDA” nu vor fi onorate. Simplul fapt de a adăuga Produse în coșul de cumpărături nu echivalează cu validarea comenzii și nu creează nicio obligație pentru Aperta de a proceda la livrarea Produselor.
 3. Aperta poate solicita informații suplimentare despre comandă, inclusiv, dar fără limitare, cu privire la adresa și ora la care să fie livrată comanda, în cazul în care informațiile furnizate inițial de către Client nu sunt suficiente pentru onorarea comenzii. În acest caz, comanda va fi validată și vânzarea va fi considerata încheiata doar la data primirii noilor informații solicitate. În cazul nefurnizării de către Client a informațiilor suplimentare solicitate, vânzarea nu va fi considerata ca fiind valabil încheiata, Aperta, neavând obligația de a onora comanda respectivă.
 4. Validarea comenzii nu garantează și livrarea tuturor Produselor din comanda plasată. În cazul în care anumite Produse din comanda devin indisponibile între momentul înregistrării comenzii și momentul transmiterii e-mailului de confirmare care reprezintă acceptarea comenzii, Aperta, va notifica Clientul în acest sens, solicitând validarea comenzii fără Produsele devenite indisponibile, prin transmiterea unui e-mail de confirmare a listei de Produse. În cazul nefurnizării de către Client a confirmării listei de Produse fără Produsele devenite indisponibile, contractul de vânzare cu privire la Produsele rămase în comandă și disponibile nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, Aperta neavând obligația de a onora comanda respectivă.

2.6 Plata Produselor

 1. Plata comenzilor realizate se va efectua conform termenelor și condițiilor stabilite de părți.

2.7 Livrarea Comenzilor

 1. Livrarea comenzilor realizate se va face după validarea directa a termenilor și disponibilității de către Aperta și confirmarea acceptului de către Client.

2.8 Comenzi livrate incorect

 1. La recepționarea mărfii, Clientul trebuie să se asigure că Produsele livrate corespund comenzii plasate pe www.aperta.ro și validate cu reprezentantul comercial desemnat. În caz contrar, Clientul trebuie sa se adreseze, în cel mai scurt timp, pentru a remedia situația creată reprezentantului desemnat Aperta.

3. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Aperta colectează, prin intermediul Website-ului date cu caracter personal ale Clientului. Clientul trebuie să consulte Politica de Confidențialitate aplicabilă www.aperta.ro__ROG DEFINITI HYPERLINK SPRE SECTIUNEA PdConfid
 2. Website-ul utilizează cookies. Clientul trebuie să accepte Politica de Cookies aplicabila www.aperta.ro__ROG DEFINITI HYPERLINK SPRE SECTIUNEA PdCookies

4. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 1. Conținutul Website-ului este protejat de legile privind drepturile de proprietate intelectuală aplicabile, inclusiv dar fără a se limita la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. Toate textele, formatările (inclusiv, fără a se limita selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe Website) și imaginile, graficele, animațiile, instrumentele, aplicațiile, muzica, sunetele, articolele, copiile, materialele, fotografiile, mărcile, denumirile comerciale și logo-urile, precum și alte materiale și informații de pe acest Website sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală ale Aperta și/sau Partenerilor, subsidiarilor și afiliaților, și ale licențiatorilor acestora (denumite în mod colectiv ”Conținutul”). Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Client. Niciunul dintre elementele de pe Website nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe Website sunt Mărci aparținând Aperta, Partenerilor sau terților parteneri afiliați ai acestora. Nimic de pe Website nu trebuie interpretat ca acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe Website.
 2. Clientul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturile de proprietate intelectuală ale Aperta, Partenerilor sau terților parteneri afiliați ai acestora și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.
 3. Aperta oferă Clientului o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, distribui, printa sau descărca orice Conținut, așa cum acesta este definit mai sus, de pe Website, pentru uzul său personal. Clientului nu îi este acordat dreptul să licențieze, republice, distribuie, copieze, cesioneze, sub-licențieze, transfere, vândă, creeze opere derivate sau orice altă utilizare non-personală a oricărui Conținut al Website-ului. Nicio parte a Conținutului nu poate fi reprodusă în nicio formă sau încorporată în orice sistem electronic sau mecanic de găsire a informațiilor, altfel decât în scopul folosirii personale. Clientul nu poate accesa sau utiliza Website-ul în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dăuna sau afecta Website-ul sau orice server sau rețea care stă la baza Website-ului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza Website-ul.

5. ALTE PREVEDERI

 1. Website-ul poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica Termene și Condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile/paginile respective, Aperta și Partenerii săi nefiind răspunzători și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web.
 2. Includerea acestor Link-uri sau trimiteri pe Website este realizată, de regulă, pentru ajutorul sau în interesul Clientului, iar în alte cazuri în scop publicitar.
 3. Aperta nu garantează/controlează actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți către care trimit link-urile de pe Website.
 4. Prin continuarea utilizării Website-ului, Clientul înțelege și acceptă că accesează acele website-uri și/sau folosește produsele/serviciile oferite prin intermediul acestora, exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere și că nu poate solicita Aperta nu este răspunzător pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziției pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

6. DESPĂGUBIRI

 1. Clientul declară și recunoaște că este de acord să despăgubească, apere și să exonereze de orice responsabilitate, pierdere, solicitare și cheltuiala, Aperta și partenerii contractuali și funcționarii, directorii, angajații și afiliații acestora, inclusiv dar fără a se limita la, taxe și costuri rezonabile aferente avocaților în legătură cu sau rezultând din: (i) încălcarea acestor Termene și Condiții de către Utilizator, sau a oricăror alte politici relevante, în special cele privind confidențialitatea; (ii) utilizarea necorespunzătoare a Website-ului, de către Client; (iii) nerespectarea sau încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală sau a altor drepturi ale unor terțe părți prin încălcarea clauzei - Proprietate Intelectuală - din acești Termene și Condiții.
 2. Aperta va despăgubi Clientul pentru prejudiciul direct creat ca urmare a (i) încălcării acestor Termene și Condiții, (ii) acțiunilor culpabile săvârșite cu intenție sau neglijență gravă de către proprii angajați. În aceste două cazuri, se vor aplica prioritar remediile prevăzute de prezentele Termene și Condiții.
 3. Aperta nu va despăgubi Clientul în cazul în care Partenerul încalcă aceste Termene și Condiții sau propriile termene și condiții în relația cu Clientul.

7. FORȚA MAJORĂ

 1. Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare și stingere a obligațiilor Aperta și a Partenerilor săi.
 2. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din acești Termene și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.
 3. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți anularea comenzii, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
 4. Aperta nu poate fi trasă la răspundere în aceste cazuri de forță majoră.

8. RECLAMAȚII ȘI LITIGII

Aceste Termene și Condiții sunt supuse legislației din România. În caz de apariție a unor dispute, Clientul va putea să transmită reclamații reprezentantului comercial desemnat de Aperta pentru a ajunge la o soluționare amiabilă. Însă, în condițiile în care nu s-a ajuns la o înțelegere amiabilă între părți, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

PRIN UTILIZAREA WEBSITE-ULUI VĂ EXPRIMAȚI ÎN MOD EXPRES ACORDUL CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE PREVEDERI ALE ACESTOR TERMENE ȘI CONDIȚII:

PREVEDERI GENERALE,
UTILIZAREA WEBSITE-ULUI,
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
ALTE PREVEDERI, DESPĂGUBIRI, RECLAMAȚII ȘI LITIGII.